yankeetattooz

Info

Nederlands: Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft om een tattoo of piercing te nemen.

English: On this page you can find all the information that is needed to take a tattoo or piercing.Nederlands Informatie:
Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken. Lees hier het hele bestand met informatie over tatoeages: Informatie.pdf

English Information:
You're going to have a tattoo. The municipal health service finds it important to inform you in advance on a number of potential risks. The application of a tattoo is a skin-piercing operation. By proper procedures and proper use of the equipment necessary to prevent becoming infected with blood-borne diseases such as Hepatitis B and C. Additionally, caused by improper care and unhygienic handling (both by yourself and by the clinician) wound infections that are harmful and create your tattoo is not more beautiful. Read the whole file with information about tattoos in Dutch: Informatie.pdfNederlands Toestemmingsformulier:
Download hier uw toestemmingsformulier: Toestemmingsformulier.pdf

English Consent form:
Download your consent form in dutch: Toestemmingsformulier.pdfNederlands Huisregels:
Yankee Tattooz heeft simpele huisregels. Deze huisregels zorgen er voor dat alles goed verloopt in de winkel er daar om heen. Het bestand met huisregels kunt u hier downloaden, lees het bestand goed door voordat een onze winkel bezoekt: Huisregels.pdf

English Houserules:
Yankee Tattooz has simple house rules. These rules ensure that everything goes well around it there in the store. The file with house rules can be downloaded, read the file carefully before visiting our store: Huisregels.pdfNederlands Prijzen:
Betalingen bij Yankee Tattooz werken als volgt: Prijzen.pdf

English Prices:
Payments at Yankee Tattooz work as follows: Prijzen.pdf